Uddannelsesmuligheder

Når du er færdig med din elevuddannelse kan du kalde dig kontorassistent. Derefter ligger alle mulighederne åbne for dine fødder. Der er jo altid mulighed for at du kan videreuddanne dig hvis ikke i kommunen, så et andet sted.

Når man er ansat som assistent i en kommune, kan man avancere til fx afdelingsleder, fuldmægtig, socialrådgiver, ekspeditionssekretær, souschef eller kommunaldirektør. Det er kun fantasien som sætter grænser.

Man kan uddanne sig som kommunom. Kommunomuddannelsen er 2 årig og består af en fællesdel og en specialedel. Uddannelsen afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt og en mundtlig eksamen.

Undervisningen foregår i arbejdstiden, normalt en dag om ugen. Desuden skal du lave hjemmearbejde og deltage i projekter og gruppearbejde.

Uddannelsen giver dig kompetencer og redskaber til at klare nuværende og kommende opgaver. På uddannelsen bliver du fagligt opdateret, og nye ansatte får et kendskab til den kommunale virksomhed.

Kommunomuddannelsen giver desuden muligheder for videre uddannelse på diplomniveau, som er en 3-årig uddannelse. Der kan også være andre muligheder fx merkonom, HD eller Master.