Uddannelse

Uddannelse med speciale i offentlig administration

En kontoruddannelsen med speciale indenfor offentlig administration er rettet mod uddannelse inden for kommuner og statslige institutioner. Som elev indgår der 3 skoleperioder i selve praktiktiden.

Målet med uddannelsen

Som uddannet kan du udføre arbejdsopgaver og beherske metoder indenfor de administrative hovedområder i en offentlig virksomhed. Det kan være indenfor enten det kommunale/amtskommunale eller det statslige område. Du har lært at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af it på den offentlige arbejdsplads overfor borgere og brugere. Under uddannelsen opnår du viden om, hvordan man på praktikstedet søger at realisere politisk fastsatte målsætninger.

Forløb

Undervisningen på skolen varer i alt 13 uger med emnerne
  • kommunikation 
  • lovgivningen 
  • politik og økonomi 
  • organisation og samarbejde
I alt er der 15 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve