Elevansvarlige

Læs mere om de elevansvarlige her

Center for Økonomi og Personale har den overordnede koordinering af kontorelever på rådhuset, og har ansvaret for:

  • Annoncering
  • Uddannelsesaftaler
  • Ansættelseskontrakter
  • Kontakt til handelsskolen
  • Bestilling af bøger
  • Tilmelding til kurser
  • Afslutning af elevuddannelsen

Uddannelsesansvarlig:

Mette Camilla Ebdrup
Center for Økonomi og Personale
Meeb@horsholm.dk  
tlf. 48 49 14 66

Herudover er der udpeget en elevansvarlig i hvert direktørområde eller tværgående sekretariat, som har elever. Den elevansvarlige er kontaktperson for eleven og har ansvaret for løbende at opdatere uddannelsesplanen
støtte og vejlede i praktikperioden.
Den elevansvarlige skal holde opfølgningssamtaler i hele uddannelsesforløbet og støtte i forbindelse med skrivning af fagprøve.

Der er udpeget følgende elevansvarlige:

Anja Sahan

Center for Politik og Borgerservice
Asa@horsholm.dk
tlf. 48 49 10 65

Helle Holtoft
Center for Børn og Voksne
hho@horsholm.dk  
tlf. 48 49 50 64

Bente Rask
Center for Økonomi og Personale
ber@horsholm.dk  
tlf. 48 49 11 80

Eva Sparmer
Center for Sundhed og Omsorg
emks@horsholm.dk  
tlf. 48 49 36 73

Louise Leifelt
Center for Politik og Borgerservice
Lol@horsholm.dk  
tlf. 48 49 30 74

Jeanette Weltz
Center for Teknik
jwe@horsholm.dk  
tlf. 48 49 24 73

Mette Camilla Emdrup
Center for Økonomi og Personale
meeb@horsholm.dk  
tlf. 48 49 14 66

Pia Abildgaard-Hein 
Center for Dagtilbud og Skole 
piaa@horsholm.dk
tlf. 48 49 52 77