Økonomi

Team økonomi varetager opgaver omkring kommunens økonomi.
Her er vi 13 ansatte: Økonomichefen, 11 økonomiske medarbejdere, samt 1 elev.

Som elev i Team Økonomi vil du komme til at beskæftige dig med opgaver inden for følgende områder:

 • Medlem af Budgetgruppen
 • Referent, indberetning af budget til ISM samt udførelse af diverse opgaver omkring budgettet
 • Medlem af regnskabsgruppen
 • Udførelse af diverse ad hoc opgaver omkring regnskabet.
 • Ind/udbetalinger på banken
 • ØSlinien (Økonomisystem hotline)
 • Afstemninger
 • Taxaregnskab og andre mellemregninger
 • Intro til indberetning af IM/TOLD-moms
 • Regningsbetaling o.a.
 • Deltage i møder med decentrale institutioner
 • Deltage i intern revision
 • Fordeling af post
 • Intro til statsrefusioner
 • Intro til kontoplan
 • Intro til gældspleje

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte elevansvarlig Bente Rask på telefon 4849 1180 eller send en mail til ber@horsholm.dk