Center for Økonomi og Personale

Center for Økonomi og Personale varetager kommunens overordnede økonomifunktioner, lønadministration og personalejura og de centrale indkøbsfunktioner, herunder udbud og overholdelse af regler.

Teams i centret

Løn og personale

 • Ansættelse og afskedigelse af personale
 • Lønadministration
 • Konsulentbistand i forhold til lønbudget og ansættelsesretlige spørgsmål

Indkøb

 • Indkøbspolitik
 • Konkrete udbud
 • Indkøbssystem og vedligeholdelse af varekataloger

Økonomi:
Budget og planlægning

 • Kommunens samlede budget
 • Budgetopfølgning
 • Økonomiske planlægningsopgaver

Regnskab og økonomisystem

 • Kommunens samlede regnskab
 • Revision
 • Økonomisystem og kontoplan 

Team Ledelse og Organisation
Udvikler, gennemfører og rådgiver organisationen om temaer inden for:

• Ledelse, eksempelvis lederevaluering og lederfora
• Organisation, eksempelvis lean
• HR, eksempelvis medarbejderudvikling og samarbejdsprocesser