Center for Teknik

Centrets primære arbejdsfelter er opgaver inden for fysisk planlægning, natur, miljø og byggeri. Hertil kommer drift og anlæg af veje, cykelstier, grønne områder og de 60 kommunale ejendomme.

Centret vedligeholder endvidere kommunens kort og GIS (Geografiske Informationssystem), Registrene BBR (Bygnings- og boligregisteret), ESR (Ejendomsstamregisteret) og ejendomsbeskatning. Centret funger desuden som sekretær for hegnssynet mm.

Endelig har centret ansvar for drift af kantinen, samt forsikringer og risikostyring.                                

Som elev i VEJ vil du fysisk være placeret i Team Administration. Du vil komme til at beskæftige dig med opgaver inden for følgende områder:

 • Lettere bogføring og regnskabsopgaver
 • Fordeling af elektronisk post
 • Journalisering af elektronisk post
 • Fordeling af fysisk post
 • Fordeling af elektroniske regninger
 • Budget og regnskab
 • Energiregistreringer
 • Ajourføring af data i elektronisk vedligeholdelsesprogram
 • Areal- og tegningsregistrering
 • Forsikringsopgaver
 • Indkøb, depot, m.v.
 • Bestilling af varer i e-handel
 • Fraværsregistrering og befordringsregistrering i SD
 • Ad hoc opgaver

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte elevansvarlig Jeanette Weltz på telefon 4849 2473 eller send en mail til jwe@horsholm.dk