Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg varetager opgaver som visitering af hjemmepleje, hjemmesygepleje og genoptræning. Derudover bevilger centret hjælpemidler både udlån -og kropsbårne hjælpemidler til Hørsholm Kommunes borgere.

Vi er ca. 45 ansatte på rådhuset. Center for Sundhed og Omsorg består af administrative medarbejdere, udviklings -og økonomikonsulenter, fysioterapeuter/ergoterapeuter og sygeplejersker. Centret har et tæt samarbejde med Hørsholm Kommunes plejehjem, aktivitetscentre og hjemmeplejedistrikter.

I Sundhed og Omsorg vil du primært indgå i team kropsbårne hjælpemidler bestående af 2 administrative sagsbehandlere. Du vil få en grundig oplæring i fortolkning af lovtekst og sagsbehandling. Team kropsbårne hjælpemidler arbejder efter lean-metoden, hvor er fokus på effektivisering og løbende forbedring af arbejdsgange. Metoden er godt forankret i teamet.

I elevforløbet vil du komme med en visitator på visitation og på besøg på vores plejehjem eller i vores hjemmeplejedistrikter.

Som elev i Sundhed og Omsorg vil du komme til at beskæftige dig med følgende opgaver:

  • Kropsbårne hjælpemidler
  • Administrativ sagsbehandling efter Lov om Social Service § 112.
  • Kropsbårne hjælpemidler kan være ortopædisk fodtøj og fodindlæg, diabeteshjælpemidler og arm -og benproteser
  • Betaling af faktura for bevilget hjælpemidler

Andre områder:

  • Administration ved ansættelse af social og sundhedselever i samarbejde med uddannelsessygeplejersken
  • Ad hoc opgaver ved lovændringer i Lov om Social Service
  • Postfordeling i centret
  • Telefonpasning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte elevansvarlig Eva Sparmer på telefon 4849 3673 eller send en mail til emks@horsholm.dk