Center for Politik, Udvikling og Borgerservice

Center for Politik, Udvikling og Borgerservice er sekretariat og rådgiver for borgmester, kommunalbestyrelsen, direktionen samt kommunens øvrige centre.

Centret er desuden borgernes indgang til Hørsholm Kommune og betjener bl.a. borgerne i forbindelse med udstedelse af pas og kørerkort og sundhedskort samt registrering af flytning.

Teams i centret

Team Borgerservice

 • Udstedelse af pas og kørekort
 • Registrering af flytning og udstedelse af sundhedskort
 • NemID og hjælp til digital selvbetjening
 • Valg
 • Vielser
 • Opkrævning af kommunale krav
 • Boliganvisning
 • Udbetaling af helbredstillæg og personlige tillæg
 • Bevilger indefrysning af ejendomsskatter
 • Begravelseshjælp

Team Sekretariat     

 • Sekretariat for borgmester, kommunalbestyrelsen og direktionen
 • Udarbejdelse af dagsorden og protokol til politiske møder
 • Sekretariat for huslejenævnet

Team Jura

 • Juridisk rådgivning for borgmester, kommunalbestyrelse, direktion samt rådhusets øvrige centre
 • Køb og salg af kommunens ejendomme samt udarbejdelse af lejekontrakter
 • Protokolfører ved Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder
 • Team Helhedsorienteret Samarbejde
 • Sikre korrekt udbetaling på korrekt grundlag
 • Forebygge udbetaling af uberettigede ydelser
 • Juridisk rådgivning af rådhusets centre
 • Behandling af anmeldelser internt fra samt fra borgere, Udbetaling Danmark, SKAT, Politi m.fl.
Team Kommunikation
 • Kommunikationspolitik og kommunikationsindsatser

Team Helhedsorienteret Samarbejde

 • Sikre korrekt udbetaling på korrekt grundlag
 • Forebygge udbetaling af uberettigede ydelser
 • Juridisk rådgivning af rådhusets centre
 • Behandling af anmeldelser internt fra samt fra borgere, Udbetaling Danmark, SKAT, Politi m.fl. 

Team Digitalisering og Service

 • Udarbejdelse af strategier og handleplaner for digitaliseringsindsatsen samt styring og implementering af de fælleskommunale digitaliseringsinitiativer
 • Implementering af digitale selvbetjeningsløsninger til borgerne og digitalisering af interne arbejdsgange og ESDH
 • Servicering og digital modning af organisationens it-brugere

Team IT Drift

 • Sikrer en stabil og sikker drift af kommunens samlede it-infrastruktur
 • Indgår som rådgiver og sparringspartner i projektarbejde.