Center for Ejendomme

Center for Ejendomme er ansvarlig for at organisere og drifte de kommunale bygninger.

Center for Ejendomme varetager drift, renhold og vedligehold af kommunens bygninger herunder bygningernes tekniske installationer og klimaskærm. De kommunale bygninger er blandt andet skoler, institutioner og Hørsholm idrætspark mm. I alt drejer det sig om 60 kommunale ejendomme med et areal på cirka 150.000 kvm.

Hvis fagcentrene bygger nyt, skal Center for Ejendomme være med i processen; en anden kerneopgave for centret er at varetage bygherrerollen, yde rådgivning og kontraktstyring i forbindelse med byggeri.

Centret arbejder med at energioptimere bygningsmassen, blandt andet vha. vedvarende energiløsninger. Centret er også ansvarlig for kommunens håndtering af forsikringer, rådhusbetjentene og drift af rådhusets kantine.

Teams i centeret


Team Ejendom

  • Vedligehold af bygninger, tekniske installationer og terræn
  • Byggeri og anlæg på bestilling fra fagcentrene
  • Forsyning i form af el, varme og vand, samt optimering af energiforbrug
  • Ombygninger på rådhuset

Team Rådhus
  • Drift af kantinen og indkøb til lageret på Hørsholm Rådhus
  • Renhold af kommunale bygninger
  • Risikostyring og håndtering af forsikringer
  • Rådhusbetjente