Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole arbejder med at styrke og udvikle kommunens daginstitutioner, skoler, SFO og øvrige tilbud til børn og unge i Hørsholm Kommune.

Det sker med henblik på, at alle børn skal have mulighed for at udvikle deres potentiale og blive dygtige til at mestre livet ved at udvikle stærke faglige og sociale kompetencer. Centret arbejder tæt sammen med institutioner, skoler og øvrige interessenter på området.

Centeret består af en skolechef, en dagtilbudschef en sekretariatsleder og 13 medarbejdere.

Som elev i Center for Dagtilbud og Skole vil du komme til at beskæftige dig med følgende opgaver:

  • Administrative opgaver i forbindelse med skoler og dagtilbud
  • Borgerhenvendelser – telefonisk, mail og personligt fremmøde
  • Arbejde med NemPlads, herunder ind- og udmeldelser af børn, økonomisk fripladstilskud, opkrævning, bevilling af tilskud, kapacitet mm.
  • Oprettelse af sager og journalisering i Acadre
  • Belægningsoversigt
  • Pengene følger barnet
  • Betaling af fakturaer i ØS’en
  • Udbetaling af tilskud
  • Diverse ad hoc opgaver i administrationen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte elevansvarlig Pia Abildgaard-Hein på telefon 4849 5277 eller sende en mail til piaa@horsholm.dk