Center for Børn og Voksne

Center for Børn og Voksne yder råd og vejledning samt forebyggende indsatser overfor børn og unge og deres familier.

Centret har også ansvaret for hjælp og støtte til børn, unge og voksne med særlige behov, herunder handicaprelaterede ydelser, botilbud, misbrugsbehandling m.m.

Centeret består af: Staben, handicap/specialundervisning, psykiatri/misbrug, Børneteam, Ungeteam, Voksenteam, Pædagogisk psykologisk rådgivning, sundhedspleje og tandpleje.

Som elev i Center for Børn og Voksne vil du være beskæftiget i Staben, hvor du vil få diverse administrative opgaver:

 • Kendskab til organisationen og de værdier der arbejdes efter
 • Introduktion til det faglige område bl.a. gennem lovgivningens bestemmelser og administration  
 • Deltage i visitationsmøder
 • Skrive referat fra visitationsmøderne
 • Udfærdige dagsordner
 • Deltage i SSP-møder  
 • Anvende Acadre til borger- og emnesager
 • Anvende KMD systemer
 • Anvende ØS
 • Postfordeling, herunder papirpost, outlook og Acadre
 • Telefonbetjening
 • Børn og Voksne - økonomi Ansvar for betaling af botilbud m.m. og ajourføring af regneark til brug for budgetstyring
 • Betaling af regninger på Børneområdet
 • Deltage i afstemninger, herunder mellemregningskonti
 • Deltage i afregning af skat og atp
 • Deltage i budgetstyring på det specialiserede område for Børn og Voksne
 • Børn og Voksne - sagsbehandling
 • Kunne anvende lovgivning på området
 • Deltage i lettere sagsbehandling herunder merudgiftssager jf. servicelovens § 41
 • Deltage i beslutningsmøder
 • Deltage i møder ”ud af huset”
 • Deltage i behandling af klagesager
 • Personlig og telefonisk betjening af borgerne

I Center for Børn og Voksne er der en bred sammensætning af faggrupper, dette giver en meget alsidig og til tider omskiftelig hverdag.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte elevansvarlige Helle Holtoft på telefon 4849 5064 eller send en mail til hho@horsholm.dk eller Mette Sielemann på telefon 4849 3145 mail: msi@horsholm.dk