Center for Arbejdsmarked

Team Jobsøgning, er en del af Jobcentret. Eleven kommer hovedsageligt til at arbejde i Center Arbejdsmarked, der er et projekt der arbejder med jobsøgning for nye kontanthjælpsmodtagere.

Som elev i Center for Arbejdsmarked vil du komme til at beskæftige dig med opgaver inden for følgende områder: 

 • Introduktion til lovgivningen på området
 • Deltage i samtaler med borgere, der stiller sig til rådighed og søger kontanthjælp (Jobcentret)
 • Lettere sagsbehandling/samtaler med borgere i Team Jobsøgning
 • Hjælpe borgere med at oprette CV på Jobnet
 • Hjælpe borgere med jobsøgning på nettet
 • Deltage i samtaler med borgere, der skal være aktivt jobsøgende
 • Støtte borgere i deres job- og uddannelsessøgning
 • Deltage i virksomhedsbesøg
 • Udfærdige notater/bevillinger i forbindelse med etablering af virksomhedsrettede forløb
 • Oprette og a´jourføre sager i Acadre
 • Oprete og a´jourføre sager i KMD Opera

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte elevansvarlig Janne Hasselbom på telefon 4849 4022 eller send en mail til jmh@horsholm.dk